Dear valued customers,

As the holiday season approaches, we at KaMIT would like to take a moment to thank you for your business and support over the past year. It has been a challenging year for all of us, but we are grateful for the opportunity to continue serving you and helping to keep your technology running smoothly.
We know that the holiday season can be a busy time, and we want to assure you that we will be available to address any IT issues that may arise. Please don’t hesitate to reach out to us if you need assistance.

We wish you a happy and safe holiday season, and we look forward to continuing to serve you in the new year.

Sincerely, Karmsund Maritime IT AS

Kjære verdsatte kunder,

Når høytiden og nytt år nå nærmer seg, vil vi i KaMIT gjerne bruke et lite øyeblikk til å takke deg for din støtte det siste året. Det har vært et utfordrende år for oss alle, men vi er takknemlige for muligheten til å fortsette å tjene deg og bidra til å holde dine IT systemer trygge og i drift.
Vi vet at høytiden kan være en travel tid, og vi vil forsikre deg om at vi vil være tilgjengelige for å løse eventuelle IT-problemer som måtte oppstå. Ikke nøl med å kontakte oss hvis du trenger hjelp.

Vi ønsker deg en god og trygg høytid, og vi ser frem til å kunne fortsette å betjene deg i det nye året som kommer.

Med vennlig hilsen Karmsund Maritime IT AS